FLYTTEVASK

Ved flyttevask er det ikke nok at du er fornøyd. Den som skal ta over leiligheten må også være fornøyd. Skulle det være noe ved flyttevasken som ikke blir godkjent på overtakelsen kommer vi tilbake når det passer best for dere og retter opp. Garantien er vanligvis gjeldende i 5 dager fra utført flyttevask, med mindre annet er avtalt med Fresh Renhold AS.

Dette er oppgitt på siden for flyttevask. Ved behov utover standard flyttevask avklares dette med vår kundeservice før du får endelig tilbud om fastpris for flyttevask av din bolig.

Ja, vi sender alltid ordrebekreftelse til din e-post på inngått avtale etter du har bestilt fra oss. Her dekkes pris, tidspunkt, beskrivelse av boligen og ev. merknader som er viktige for at vi skal kunne rengjøre din bolig mest mulig effektivt.

Vi har fastpris på flyttevask, inkl. garanti og mva. Prisen for standard flyttevask varierer med hvor stor leiligheten er (oppgitt på siden for flyttevask). Ved behov utover standard flyttevask avklares dette før du får endelig tilbud på fastpris for hele jobben. Fastprisen inkluderer merverdiavgift (moms), alt av utstyr og reisetid. Det tilkommer ingen skjulte kostnader.
OBS: Fastpris for flyttevask forutsetter at boligen er i den stand som er beskrevet ved avtaleinngåelse, og at boligen er tom og fraflyttet med mindre annet er avtalt (dette dekkes i ordrebeskrivelsen du mottar med din ordrebekreftelse). Ved oppstart oppdrag sjekker oppdragsansvarlig renholder at boligen er som avtalt, før vi påbegynner oppdraget. Dersom ekstraordinært renholdsbehov som avviker betydelig fra det som er avtalt avdekkes (mye søppel i boligen, betydelig større bolig enn bestilt tjeneste, etc) vil kunde kunne faktureres ekstra for den tiden det tar å fullføre jobben. Dette avklares FØR oppstart jobb.

Ja, du kan bestille og angi en foreløpig dato. Vi vil kontakte deg for å avtale nærmere i forkant av flyttevasken.

Fresh Renhold AS samarbeider med renholdsbutikken for å sikre at vi bruker de tryggeste og mest effektive renholdsmetodene til din bolig. Vi har leverandøravtale med et vaskeri som leverer rene kluter til oss ukentlig, og alle kluter som benyttes under vask kommer rett fra vaskeri, er rene og har ikke blitt brukt på tidligere oppdrag. Vi har hygieniske arbeidsmetoder som sikrer at de ulike flatene blir rengjort på profesjonelt og trygt vis.

Per i dag tilbyr vi kun flyttevask i Oslo/Akershus Kommune.

Faktura sendes til din oppgitte e-postadresse etter utført oppdrag, med mindre annet er avtalt.

STORRENGJØRING/VÅRRENGJØRING/JULEVASK

Vi rengjør det kunden ønsker, se eksempler på mulig renhold på tjenester > Storrengjøring. Vi kan utføre både tørrmopping og våtmopping av tak og vegger, avhengig av renholdsbehov.

Pris avhenger av antall arbeidstimer nødvendig for å utføre ønsket renhold, og vi fakturerer for hver påbegynte halvtime. Vi gir deg et prisestimat før vi inngår avtale. Dersom det under oppdraget ligger an til å gå over estimert tid vil oppdragsansvarlig renholder kontakte deg, så dere kan bestemme hvordan dere ønsker å løse det. Det er viktig for oss å holde det vi lover, så vi vil aldri belaste for flere arbeidstimer enn avtalt med mindre dette er klarert med kunde i forkant.

Fresh Renhold AS samarbeider med renholdsbutikken for å sikre at vi bruker de tryggeste og mest effektive renholdsmetodene til din bolig. Vi har leverandøravtale med et vaskeri som leverer rene kluter til oss ukentlig, og alle kluter som benyttes under vask kommer rett fra vaskeri, er rene og har ikke blitt brukt på tidligere oppdrag. Vi har hygieniske arbeidsmetoder som sikrer at de ulike flatene blir rengjort på profesjonelt og trygt vis.

Per i dag tilbyr vi kun flyttevask i Oslo/Akerhus Kommune.

FAST VASKEHJELP

Vi utfører vaskehjelp-tjenester mellom kl 07:00 og 21:00 mandag – fredag, og kl 07:00 – 18:00 lørdag.

1 virkedag etter selve rengjøringen blir du kontaktet av Kundeservice for å høre om du er fornøyd med utført tjeneste, og om du ønsker å lage en fast avtale. Da vet vi også hvor lang tid vi bruker på boligen din, og kan gi deg et fastpristilbud på renhold. For førstegangsvask blir du fakturert for faktisk tidsbruk, og vi fakturerer for hver påbegynte halvtime.

Når man inngått avtale om fastpris har du booket renholder i den bestemte tiden (f.eks. 2,5 timer). Da kommer renholder til deg til avtalt tid, og rengjør iht dine ønsker. Du blir fakturert for planlagt tid. Dersom det i perioder er mindre å gjøre enn vanlig kan du be renholder utføre annet renhold den resterende tiden (f.eks. vindusvask, vask av veranda, etc). Dersom det er behov for ekstra renhold en dag kan du kontakte oss, så setter vi opp et lengre oppdrag.

Det er kun i forbindelse med gjennomgangen ved første vask at du trenger å være hjemme. Dersom dere ikke har mulighet til å slippe renholder inn i boligen når fast renhold skal utføres kan dere gi oss tilgang til nøkkel og eventuell alarm.

Per i dag tilbyr vi vaskehjelp i Oslo/Akerhus Kommune, og har dessverre ikke anledning til å påta oss oppdrag utenfor kommunegrensen.

Vi vet at det er viktig å ha en renholder man stoler på. Derfor får alle som benytter tjenesten fast vaskehjelp en fast person som rengjør hos deg. Dersom det blir sykefravær kontakter vi deg så du kan bestemme om du ønsker en annen renholder, eller om du vil vente til din faste renholder kan jobbe.

Skulle du ønske å bytte renholder tar du bare kontakt med kundeservice, så forsøker vi å løse dette på en bra måte.

Vi ønsker å være så fleksible som mulig, men av hensyn til våre renholdere og planlegging av deres arbeidstid har vi 14 dagers oppsigelsestid på fast renhold. Dersom det oppstår en situasjon hvor du ønsker å avslutte raskere enn dette kan du ta kontakt med oss, så vil vi forsøke å finne en løsning på dette.

Vi anbefaler at du har følgende utstyr:
Støvsuger
Mopp
Bøtte
Seks microfiber kluter
Rengjøringsmiddel for gulv, kjøkken, bad og speil
Tørkepapir
En svamp (til dusjkabinett)

Dersom du ønsker at vi skal benytte spesielle rengjøringsmidler du har i hjemmet til bestemte overflater gjør vi selvfølgelig dette. Sett gjerne frem utstyret som trengs.

Det er viktig både for deg og renholder at kommunikasjonen fungerer. Alle våre renholdere snakker norsk eller engelsk. Dersom du ikke er komfortabel med å snakke engelsk gir du beskjed ved bestilling, så gir vi deg en renholder som snakker norsk.

Et av våre mål er å alltid være presise. Noen ganger kan det likevel oppstå uforutsette forsinkelser. Da skal vi alltid si ifra så snart vi vet om forsinkelsen. Skulle en renholder komme for sent uten å si ifra ber vi deg si ifra til kundeservice slik at vi får fulgt opp og korrigert dette.

Du får faktura tilsendt på e-post.

Det er ikke gebyr for endring/avbestilling, men vi setter pris på om du sier ifra i rimelig tid (innen 3 virkedager før). Dersom du ønsker å endre/avbestille et oppdrag ta kontakt med kundeservice så ordner vi det for deg.

Vi forsøker alltid å opptre så skånsomt som mulig når vi utfører renhold hos deg, men uhell kan selvsagt skje. Vi har derfor tegnet ansvarsforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker skade på løsøre og fast eiendom.

For mange kunder er det mest praktisk at vi får tildelt et eget sett med nøkler. Vi har et trygt og sikkert system for håndtering av de nøklene vi får tildelt. Om du er kunde kan du få nærmere informasjon om hvordan vi håndterer nøkler ved å kontakte kundeservice.

OM FRESH RENHOLD

Ja, det er trygt å kjøpe renhold av Fresh Renhold AS. Vi er registrert som offentlig godkjent renholdsbedrift hos Arbeidstilsynet. Alle våre renholdere har tarifflønn, opparbeider pensjon og alt er hvitt og i henhold til alle lover og regler. Vi er også medlem av NHO.

Ved å kjøpe renholdstjenester hvitt bidrar du til at renholderen får ordnede arbeidsforhold, pensjon og de rettighetene vi alle tar for gitt.